.color-kvkk { color=White; }

E-Tahsilat sistemiz yayında

Kaliteli Kömürün Özellikleri

About

NEM: Rutubet,kaba be bünye rutubeti olmak üzere 2 çeşittir. Kaliteli kömürde bünye rutubeti en fazla %1, kaba rutubet en fazla %5 olmalıdır.

KÜKÜRT: En fazla % 0,5 olmalıdır.

UÇUCU: İdeal uçucu % 18-24 arası olmalıdır. Düşük uçucu kömürün tutuşturulması zordur. % 24 üzerinde uçucu olan kömürler ise is ve kurum yapar. Borudan çıkan siyah dumanlarla kendini gösterir.

KÜL: % 3 ile % 5 arasında olmalıdır. Kömür yandıktan sonra geriye kalan atık malzemedir. Kül oranı düştükçe kalori oranı artar. KALORİ: Kömürün ısınma değerini gösterir. Teorik olarak sıfır küllü kömürün orjinal kalorisi 7.500 ile 7.700 kalori arasındadır. Bu kaliteye en yakın değeri ise, Sibirya'dan ithal ettiğimiz ATİK KÖMÜR'de bulabilirsiniz.